Mailigen pievienojas S.A.M.E. projektam

Viens no lielākajiem šķēršļiem, ar ko ikdienā ir nācies saskarties e-pasta mārketinga speciālistiem, ir vienotu statistikas rādītāju standarta trūkums. Šī iemesla dēļ dažādiem statistikas rādītājiem tika piešķirti atšķirīgi jēdzieni un definīcijas.

DMA/Email Experience Council izveidotā S.A.M.E. (Support the Adoption of Metrics for Email) projekta mērķis ir radīt vienotu standartu sistēmu, kas tiktu izmantota atskaitēs e-pasta mārketinga industrijā. Šī projekta ietvaros ir izveidotas definīcijas astoņiem statistikas rādītāju jēdzieniem, kā arī e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzēji (ESP) tiek rosināti pielāgot savas e-pasta mārketinga platformas šiem vienotajiem standartiem.

Email Experience Council S.A.M.E. Project2011. gada janvārī arī Mailigen pievienojās šī projekta atbalstītājiem, kā rezultātā Mailigen e-pasta mārketinga platforma tika pielāgota vienotajiem standartiem.

Ja līdz šim tika ņemti vērā tādi statistikas dati, kā atgriezto e-pastu skaits, atvērto e-pastu skaits, klikšķu skaits, klikšķu īpatsvars, tad šī projekta ietvaros Mailigen sistēmā ir iekļauti šādi jauni statistikas rādītāji:

  • pieņemtie e-pasti;
  • pieņemto e-pastu īpatsvars;
  • apstiprināto atvērto e-pastu īpatsvars;
  • parādīto e-pastu īpatsvars;
  • vidējais saņēmējam parādīto e-pastu īpatsvars.

Tagad sistēmā būs pieejama informācija ne tikai par atgriezto e-pastu skaitu, bet arī tādi rādītāji, kā pieņemto vēstuļu īpatsvars. Tas ir vēstuļu skaits, ko ir pieņēmuši interneta servisa provaideri. Pretējā gadījumā vai nu ISP jūsu IP vai domēnu ir bloķējis, vai arī šāda e-pasta adrese vairs neeksistē. Ja atgriezto e-pastu skaits ir nepieciešams, lai noteiktu reāli eksistējošu e-pastu skaitu un veiktu datubāzes tīrīšanu, tad pieņemto e-pastu skaits ir vajadzīgs, lai varētu aprēķināt apstiprināto atvērto e-pastu skaitu un to īpatsvaru.

Tāpat Mailigen, iekļaujot atskaišu sistēmā apstiprināto atvērto e-pastu īpasvaru un parādīto e-pastu īpatsvaru, pievērsīs vairāk uzmanības tam, kā tieši e-pasts tika atvērts un izlasīts: vai atvērtais e-pasts tika noteikts tikai pēc attēlu ielādes, vai arī pēc konkrēta klikšķa e-pasta vēstulē. Protams, ka šāda statistikas precizēšana nenodrošina to, ka tagad skaitļi būs daudz precīzāki, tomēr šīs izmaiņas dod papildus iespējas, ka tiek izvērtēti e-pasta mārketinga kampaņu rezultāti un e-pastu saņēmēju reakcija uz šiem vēstījumiem.

Līdz šim šī projekta ietvaros savas e-pasta mārketinga platformas ir pielāgojuši jau četri e-pasta mārketinga servisi, bet tuvāko mēnešu laikā savas mārketinga platformas būs pielāgojuši vēl 10 pasaules vadošie e-pasta mārketinga servisi, un tas savukārt nozīmē, ka nākotnē precīzi statistikas rādītāji būs svarīgs kritērijs e-pasta mārketinga stratēģijas veidošanā.

Noteikti būtu jāpiemin arī tas, ka visiem, kas piedalās šajā projektā, tiek piešķirta atskaišu precizitātes un kvalitātes zīme, kas būs redzama konkrētā e-pasta mārketinga servisa mājaslapā vai atskaišu sadaļā, un tas iespējams būs viens no rādītājiem, pēc kā izvērtēt konkrēto e-pasta mārketinga servisu.

Vairāk informācijas par šo projektu var uzzināt Email Experience Council mājaslapā, kā arī lejupielādēt S.A.M.E. projekta aprakstu un iepazīties ar jauno statistikas rādītāju jēdzieniem un definīcijām.

Mailigen pievienojas S.A.M.E. projektam
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

© 2010-2017 Mailigen. Visas tiesības aizsargātas.