E-pasta elementu testi, lai uzlabotu rezultātus

Turpinot mūsu rakstus ar e-pasta mārketinga statistikas datiem, šoreiz mēs aplūkosim, kādus e-pasta elementu testus uzņēmumi veic visbiežāk. Vairāk kā 1,400 industrijas pārstāvji sniedza savas atbildes, lai secinātu, kādus e-pasta elementus viņi jau testē vai plāno testēt tuvākajā nākotnē, lai palielinātu efektivitāti un uzlabotu savas e-pasta mārketinga kampaņas.

testing email elements

Kā mēs redzam šajā grafikā, visbiežāk testētais elements ir “E-pasta temats”. Piedāvājums un izsūtīšanas laiks arī tiek bieži salīdzināts. Elementu tests var iespaidīgi uzlabot jūsu e-pasta mārketinga sūtījumu rezultātus, un būtu jāveic katram uzņēmumam, kurš izmanto e-pastu kā biznesa mārketinga stratēģijas sastāvdaļu.

Lai veiktu pilnu testu, jums jāņem vērā gan mērķa auditorija, gan e-pastu datubāzes lielums, jo abi kritēriji lielā mērā ietekmēs rezultātus. Lai saņemtu izmērāmus rezultātus, jums ir nepieciešama pietiekoša datu informācija, tādeļ  šim nolūkam nepieciešams liels e-pastu saraksts  vai arī tests jāveic ilgākā laika periodā ar vairākiem sūtījumiem. Pēc statistikas uzņēmumi, kuri veic tiešo pārdošanu patērētājam, veic šādus testus biežāk, jo atbildes reakcija ir emocionāla un personīga, nekā uzņemumi, kas strādā ar citiem uzņēmumiem, .

Mēs labprāt dzirdētu jūsu viedokli! Vai jūs testējat dažādus e-pasta mārketinga elementus? Ja jā, tad kādus, un vai tas jums sniedz acīmredzamu labumu?

E-pasta elementu testi, lai uzlabotu rezultātus
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2010-2019 Mailigen. Visas tiesības aizsargātas.