Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un abonētāja piekrišanas apstiprināšana

E-pasta saņēmēja piekrikšana vēstuļu saņemšanai (GDPR)

Jau pavisam drīz 25.maijā stāsies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – GDPR. Noteikti jau par to esi dzirdējis – regula tiek ieviesta ar mērķi, lai pastiprinātu Eiropas Savienības iedzīvotāju datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Tā attieksies uz jebkuru organizāciju un iestādi, kas jebkādā veidā apstrādās Eiropas Savienībā dzīvojošu iedzīvotāju datus.

Par regulu līdz šim ir runāts diezgan daudz. Google tendenču rīks uzrāda lielu intereses pieaugumu, meklējot vārdu “GDPR”, turklāt globālajā tīmeklī nesen ir tapuši daudz dažādu rakstu tieši par šo tēmu.

google trends GDPR

Kā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) ietekmēs mani?

Svarīgi no saviem e-pasta lietotājiem iegūt pierādāmu atļauju, ka viņi Tev ir devuši piekrišanu saņemt Tavas e-pasta jaunumu vēstules.

Ja Tu jau esi saņēmis pierādāmu atļauju, sūtīt jaunumu vēstules e-pasta lietotājiem, piemēram, uz līguma pamata vai izmanto parakstīšanās anketas, saglabājot tādus datus kā IP adresi, no kuras e-pasta lietotājs deva piekrišanu un laiku, kā arī parakstīšanās formas piemēru, tad viss ir kārtībā. Ja pierādāmas piekrišanas nav, tā ir jāiegūst līdz 2018. gada 25. maijam. Lai to izdarītu, iesakām lietot re-confirm vienoto lauku.

Svarīgi! Šī raksta saturs ir veidots informatīvos nolūkos un NAV uzskatāms par juridisku.

Kas GDPR ir teikts par datu subjekta piekrišanu?

Vārds “piekrišana” GDPR ir pieminēts vairākās vietās, piemēram:

4. panta 11. punktā ir rakstīts, ka “datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei”

7. panta 1. punktā ir rakstīts, ka “Ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu, pārzinim ir jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei.”

Uzskatāmi nozīmē labi uztverami un saskatāmi. Tā var būt arī bezsaistes (offline) parakstīšanās anketa, kurā e-pasta lietotājs ir uzskatāmi piekritis savu personas datu apstrādei.

Ņemot vērā, ka regula skars katru uzņēmumu, kas veic komerciāla rakstura e-pastu izsūtīšanas, šeit mēs Tev kā e-pasta mārketerim esam sagatavojuši uz jautājumiem un atbildēm bāzētu dokumentu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Dokumentā atradīsi tādas atbildes kā, piemēram, vai ja datu subjekts dod piekrišanu par vienu nolūku, vai varēsi tam izsūtīt e-pasta kampaņas arī par citiem nolūkiem.

Atceries, ka datu subjekts var būt tiesīgs pieprasīt šo informāciju, lai noskaidrotu, vai bezsaistes parakstīšanās formā rokraksts un paraksts ir datu subjekta vai tiešsaistes parakstīšanās forma, aizpildīta no IP adreses, kurai datu subjekts konkrētajā laikā bija pieslēdzies.

Ko man darīt, ja es šobrīd nevaru uzskatāmi parādīt, vai datu subjekts ir devis piekrišanu saņemt manas e-pasta jaunumu vēstules?

Pirmkārt, ir svarīgi pārbaudīt, par kuriem e-pasta lietotājiem Tev šīs piekrišanas nav. Ja e-pasta adrešu datubāze tika ievākta ārpus Mailigen, piemēram, caur paša parakstīšanās tiešsaistes (online) vai bezsaistes (offline) formām, pārbaudi, vai par e-pasta lietotājiem ir saglabājusies pierādāma piekrišana.

Ja e-pasta adrešu datu bāze tika ievākta ar Mailigen parakstīšanās formām, tad piekrišanas datiem (laikam un IP adresei) jābūt pieejamiem, eksportējot sarakstu. Ja e-pasta lietotājs būs devis apstiprinātu piekrišanu, tad OPTIN_TIME un CONFIRM_TIME laukiem sarakstā jābūt aizpildītiem.

OPTIN_TIME un CONFIRM_TIME skaidrojumu vari apskatīt šeit.

Otrkārt, sāc izmantot vienoto lauku #[LIST:RECONFIRM]#, lai saņemtu no e-pasta lietotāja atkārtotu piekrišanu. Kā pielietot šo vienotā lauku savas e-pasta kampaņas saturā, lasi šeit!

Ja e-pasta vēstuļu saņēmējs apstiprināja savu parakstīšanos, uzspiežot uz saites, kas tika izveidota no #[LIST:RECONFIRM]# vienotā lauka, tad automātiski tiks aizpildīts OPTIN_TIME lauks. Ja e-pasta lietotājs parakstījās caur parakstīšanās anketu, uzspiežot uz apstiprinājuma saites, tad OPTIN_TIME lauks netiks pārrakstīts gadījumā, ja e-pasta lietotājs uzspiedīs uz saites, kas būs izveidota no #[LIST:RECONFIRM]# vienotā lauka.

#[LIST:RECONFIRM]# vienoto lauku mēs iesakām izmantot, it sevišķi, ja Tu:

  • E-pasta lietotājus ieguvi no bezsaistes formām, bet bezsaistes formas Tev vairs nav pieejamas.
  • E-pasta adreses ieguvi tiešsaistē, kā, piemēram, caur savas mājaslapas parakstīšanās anketām, bet Tev nav saglabājies pierādījums, kad un kā e-pasta lietotājs deva savu piekrišanu.
  • Eksportēji datus no citas sistēmas un Tev nav saglabājies pierādījums, kad un kā e-pasta lietotājs piekrišanu deva.
  • Līdz šim esi izmantojis vienkāršo e-pasta vēstuļu parakstīšanās formu (single opt-in) un Tev ir aizdomas, ka šajā formā kāda konkrēta datu subjekta e-pasta adresi, bez paša datu subjekta atļaujas, ievadīja trešā puse.

Vienkāršā parakstīšanās forma (Single opt-in) atšķiras no dubultās parakstīšanās formas (Double opt-in or Confirmed Opt-in) ar to, ka, parakstoties caur dubultās parakstīšanās formu, e-pasta adreses turētājam ir jāapstiprina parakstīšanās uz jaunumiem. Ar šādu parakstīšanos, e-pasta lietotājs dod nepārprotamu piekrišanu konkrētam nolūkam – konkrētām e-pasta jaunumu vēstulēm.

Izmantojot Mailigen dubultās parakstīšanās formas, Mailigen tavā datubāzē automātiski saglabās laiku un IP adresi, no kuras e-pasta lietotājs piekrišanu deva, kā arī laiku un IP adresi, kad e-pasta lietotājs uzspieda uz apstiprinājuma saites, vēlreiz apstiprinot savu parakstīšanos.

Mailigen dubultās parakstīšanās (DOI) anketas par katru sarakstu Tu vari apskatīt un rediģēt šeit. Tās Tu vari integrēt arī savā mājaslapā, izmantojot HTML embed kodu.

Ja līdz šim izmanto vienkāršās (Single opt-in) parakstīšanās formas, iesakām pārslēgties uz dubultajām parakstīšanās formām (DOI), ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kuros vienkāršajās parakstīšanās formās saņemt jaunumus parakstās trešā puse, nevis pats e-pasta turētājs jeb datu subjekts, kā rezultātā datu subjekts, atsaucoties uz 82. panta 1. punktu, var būt tiesīgs saņemt kompensāciju par tam nodarīto kaitējumu.

Kur es varu apskatīt Mailigen platformā, kad datu subjekts ir devis piekrišanu saņemt e-pasta vēstules?

Vispirms kontaktu sadaļas meklēšanas laukā ievadi e-pasta adresi, par kuru informāciju gribi sameklēt!

pirmais solis vizualizēts

Tad eksportē sarakstu un eksportētajā sarakstā atrodi e-pasta adresi.

2. solis vizualizēts

Failā, kas tiks eksportēts būs vairāki lauki. To skaidrojošo nozīmi vari izlasīt šeit!

Mēs ticam, ka GDPR tikai uzlabos Tavu izsūtīto e-pasta kampaņu ROI, jo sūtot e-pasta kampaņas lietotājiem, kas ir devuši skaidru piekrišanu, samazināsies mēstuļu sūdzību skaits, uzlabosies atvēršanas un citi rādītāji, kas saistīti ar e-pastu lietotāju mijiedarbību (engagement), kā rezultātā uzlabosies jūsu e-pasta vēstuļu piegādājamība iesūtnē (inbox).

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un abonētāja piekrišanas apstiprināšana
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2010-2019 Mailigen. Visas tiesības aizsargātas.