Nozīmīgākie pārbaudījumi un tendences e-pasta mārketingā 2011. gadā

MarketingSherpa aptaujā, kurā piedalījās vairāk nekā 1100 e-pasta mārketinga speciālistu, tika noskaidrots, kādi ir galvenie šķēršļi e-pasta mārketinga komunikācijā, un kā viens no nozīmīgākajiem pārbaudījumiem ir pēc iespējas atbilstošāka satura veidošana e-pasta mārketinga kampaņām.

Atbilstošāks saturs nozīmē to, ka e-pasta mārketinga kampaņu efektivitāte pieaugs, tomēr tas prasīs arī papildus izdevumus, jo būs nepieciešams veikt papildus klientu segmentu veidošanu, un tas, savukārt, nozīmē arī to, ka tiks patērēti papildus līdzekļi satura izstrādei katram segmentam.

MarketingSherpa e-pasta mārketings

Kamēr atbilstoša satura veidošana ir viens no svarīgākajiem pārbaudījumiem, tad tam seko arī citi, ne mazāk nozīmīgi pārbaudījumi: investīciju atdeves palielināšana un e-pastu sarakstu palielināšana. Patiesībā šie abi pārbaudījumi savā ziņā ir saistīti, jo laba jauno saņēmēju piesaistīšanas taktika nozīmē jaunus potenciālos klientus, un līdz ar to ir iespējams investīciju atdeves pieaugums nākotnē.

Protams, ka viena e-pasta mārketinga taktika nav risinājums ilgtermiņā, jo jauna saņēmēja piesaistīšana vēl nenozīmē to, ka šis potenciālais klients kādreiz kļūs arī par klientu. Lai tas notiktu, ir nepieciešams pievērst uzmanību e-pasta mārketinga stratēģijas uzlabošanai. Tas arī redzams šajā MarketingSherpa aptaujā – trešā daļa aptaujāto uzskata, ka efektīvas e-pasta mārketinga stratēģijas trūkums ir viens no pārbaudījumiem, kam nākotnē būtu jāmeklē risinājumi. Kāda veida risinājumi nākotnē būtu nepieciešami?

Kādi būtu galvenie risinājumi?

Satura mārketinga stratēģija

Izsūtot vienu e-pasta mārketinga kampaņu, komunikācija ar klientu vēl nebeidzas. Pēc laika tiks izsūtītas arvien jaunas un jaunas e-pasta mārketinga kampaņas. Tomēr, veicot šīs mārketinga aktivitātes, atklāts paliek jautājums, vai šis klients, saņemot iepriekšējos e-pastus, vēlēsies saņemt arī nākamo e-pasta vēstuli?

Šeit liela nozīme noteikti ir saturam, jo tam būtu jabūt tādam, ko klients vēlētos lasīt arī nākamreiz, tātad – ļoti vērtīgam un saistošam. Šeit arī būs nedaudz jāmaina domāšana, un jāsūta klientiem nevis to, ko Jūs vēlētos piedāvāt, bet gan to, ko šis klients varētu uzskatīt par vērtīgu un gribētu saņemt. Turklāt, ja e-pasta kampaņas būs konsekventas un savstarpēji saistītas, tad tas dos papildus atdevi un spēs saglabāt saņēmēja uzmanību arī ilgtermiņā.

Sociālo mediju integrācija

Sociālo mediju mārketinga taktiku integrēšana e-pasta mārketinga stratēģijā bija viens no šī gada karstākajiem tematiem. Jo tieši sociālie mediji ir tas mārketinga kanāls, kas no vienas e-pasta mārketinga kampaņas var radīt “vīrusa” efektu, tātad arī rodas potenciālas iespējas jaunas mērķauditorijas piesaistīšanai. Nākotnē šī tendence tikai palielināsies, jo sociālajiem medijiem un e-pastam ir viens kopīgs ceļš, un līdz ar to tiks meklēti arvien jauni risinājumi, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu šos mārketinga kanālus, sinhronizējot tos vienotā stratēģijā.

Datu analīze un kampaņas efektivitātes izvērtējums

E-pasta mārketinga sistēmas piedāvā standarta atskaišu risinājumus, kuri var palīdzēt iegūt datus par atvērtajiem e-pastiem un klikšķu skaitu. Tomēr, lai noteiktu patieso e-pasta mārketinga kampaņas efektivitāti, būtu jābūt arī iespējai aprēķināt kampaņas investīciju atdevi. Lai tas būtu iespējams, kā obligāts nosacījums būtu Google Analytics integrācija e-pasta mārketinga kampaņās un kampaņas mērķa uzstādīšana.

E-pasta mārketinga stratēģijas vērtība

Laba e-pasta mārketinga stratēģija ir visu panākumu atslēga un ietver sevī visu iepriekšminēto. Un kā jau mēs redzam pēc šiem MarketingSherpa aptaujas datiem, tad e-pasta mārketingā ir iespējama arī kāda nopietna problēma; e-pasts, uz kuru kāds ir parakstījies, var tikt uzskatīts par spamu. Tā patiešām var notikt, ja tiek pieļautas nopietnas kļūdas stratēģijā vai arī netiek pievērsts pietiekami uzmanības atbilstošam un vērtīgam saturam.

Nozīmīgākie pārbaudījumi un tendences e-pasta mārketingā 2011. gadā
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Leave a comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2010-2019 Mailigen. Visas tiesības aizsargātas.