Privātuma politika

Mailigen pilnībā atzīst tevis piestādītās informācijas privātumu.
Tieši šim nolūkam esam pieņēmuši šo privātuma politiku.

Lasi vairāk par privātuma politiku šeit!

Pret-Spama politika

Spamotājiem šeit nav īstā vieta!
Mums tiešām to nevajadzētu to teikt, jo tas ir pašsaprotami, bet, spamotāji NAV cieņā! Mēs neatbalstām spamu!

Lasi vairāk par Pret-Spama politiku šeit!


Lietošanas noteikumi

Lūdzu rūpīgi pārskati šos ”Lietošanas noteikumus” (turpmāk dēvēts kā “LĪGUMS”, “VIENOŠANĀS”), tā kā tas veido juridisku vienošanos starp tevi (“TU” vai “KLIENTS”) un SIA Mailigen (“Mailigen”, “MĒS” vai “mums”) un Mailigen ik pa laikam var labot šos noteikumus. “Termiņš” tas ir laika posms, kura laikā tu esi tiesīgs izmantot mūsu mājas lapu, lai izveidotu un nosūtītu elektroniskus jaunumus un citu digitālu saturu.

Apmeklējot, lietojot un/vai reģistrējoties Mailigen pakalpojumiem (turpmāk tekstā “Pakalpojums”) tu piekrīti, ka esi izlasījis, sapratis un piekritis šiem Lietošanas nosacījumiem un visam tā saturam, paredzot, ka šis Līgums ir likumīgs ekvivalents rakstiskam parakstītam līgumam un paredz vienlīdzīgas saistības, un, ka tu esi pakļauts visiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri tiks izklāstīti turpmāk. Tu piekrīti periodiski pārskatīt šo Līgumu, tādā veidā nodrošinot savu informētību par izmaiņām, papildinājumiem, svītrojumiem vai citām izmaiņām, kuras var tikt veiktas. Tava turpmākā pieeja, reģistrēšanās un/vai pakalpojumu lietošana tiek uzskatīta kā vienošanās piekrišana.

JA TU NEPIEKRĪTI VISIEM NOTEIKUMIEM UN ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM, TEV NEBŪS PIEEJAS ŠO PAKALPOJUMU LIETOŠANAI. ŠIS IR LĪGUMS PAR PAKALPOJUMIEM UN TĀ ROBEŽĀS TEV NETIEK PIEŠĶIRTAS NEKĀDAS PROGRAMMU LICENSES. Tu esi atbildīgs par visu šo nosacījumu un noteikumu ievērošanu un izpildi. Noklikšķinot “Es piekrītu Mailigen lietošanas noteikumiem” pogu, kad tas tiek pieprasīts, tu piekrīti šiem Lietošanas noteikumiem:


Serviss un atbalsts

 1. Mailigen pēc pieprasījuma nodrošina programmatūru un pakalpojumus (“Pakalpojumi”), lai elektroniski izplatītu iepriekš izveidotu saturu, apstiprinātam klienta adresātu sarakstam (“Saņēmējam”). Starp citiem e-pasta mārketinga rīkiem, mēs nodrošinām klientu atbalstu, e-pasta piegādes mehānismus, web veidlapu veidotāju, tiešsaistes anketas un citas modernas automatizācijas funkcijas. Mailigen pieņem, ka šie Pakalpojumi tiek izmantoti tavas uzņēmējdarbības interesēs. Mūsu klienti nolīgst un pilnvaro Mailigen nosūtīt ziņojumus un sniegt informāciju saviem Saņēmējiem viņu vārdā. Sniedzot šos Pakalpojumus, laika gaitā Klients mūs nodrošina ar Saņēmēju personīgo informāciju.
 2. Pakalpojumi ir pieejami tikai tām personām, kas var legāli veidot juridiski saistošus līgumus saskaņā ar esošajiem tiesību aktiem. Neierobežojot augstākminēto, Pakalpojumi nav pieejami personām, kuras jaunākas par 18 gadiem. Ja tu neatbilsti šīm prasībām, tev nav atļauts izmantot mūsu Pakalpojumus.

 1. Visi Mailigen sniegtie Pakalpojumi ir objekts bez ierobežojumiem šim Līgumam. Pakalpojumi ir pakļauti arī Mailigen Konfidencialitātes un Anti-Spama politikai.
 2. Tev ir jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, lai izmantotu Pakalpojumus. Tu apstiprini, ka visa informācija, ko tu sniedz saistībā ar reģistrāciju un tās procesu ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga. Kā daļa no reģistrācijas procesa ir sava lietotājvārda un paroles noteikšana Mailigen kontam. Tu esi atbildīgs par sava konta drošību, parolēm un failiem un par visiem sava konta izmantošanas Pakalpojumiem no sava vārda. Mailigen patur tiesības atteikt reģistrāciju vai arī atcelt kontu, ja uzskata, ka tas ir nepiemērots.


Klientu ierobežojumi un pienākumi

 1. Šis ir Līgums par pakalpojumu un šis Līgums tev nepiešķir licences par jebkādu programmatūru. Tu tieši vai netieši nedrīksti dekompilēt, izjaukt vai citādi atklāt pirmkodu, objekta kodu, pamata struktūru, idejas vai algoritmus vai uzzināt tos caur Pakalpojumiem vai programmatūru, dokumentāciju vai informāciju saistītu ar Mailigen programmatūras (“Programmatūra”) Pakalpojumiem. Kā arī nav atļauts izņemt jebkāda veida paziņojumus vai īpašuma logotipus no Pakalpojumiem vai jebkādas Programmatūras, kā arī kopēt, izplatīt, modificēt, tulkot vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Pakalpojumiem vai jebkādu Programmatūru. Pakalpojumi jāizmanto tikai iekšējiem savas uzņēmējdarbības mērķiem (pilsoniskajiem vai labdarības) un tu nedrīksti izmantot Pakalpojumus vai jebkādu Programmatūru kā īpašumtiesības, biroja pakalpojumus vai citiem nolūkiem par labu trešajām personām.
 2. Tu atzīsti un piekrīti, ka Programmatūra un Mailigen uzņēmuma nosaukumi un logotipi un visi ar to saistītie pakalpojumu un produktu nosaukumi, dizaina zīmes, saukļi, ir Mailigen vai tās filiāļu vai piegādātāju īpašums (kopsavilkumā “Zīmes”). Tev nav tiesību izmantot Zīmes jebkādās reklāmās, publicitātei vai citādi komerciālā veidā bez iepriekšējas Mailigen piekrišanas. Tu izmanto Pakalpojumus, kuri nepiešķir nosaukumus un nesniedz īpašumtiesības Pakalpojumam, Programmatūrai vai Zīmēm un arī nevar pārdot tiesības uz Pakalpojumiem, Programmatūru un Zīmēm, izņemot skaidri norādītos gadījumus. Visas īpašuma tiesības paliek Mailigen vai tās trešās puses piegādātājam, ja ir tāds gadījums.
 3. Tu pārstāvi, apņemies un garantē, ka tu izmanto Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un visiem piemērojamajiem tiesību aktiem (tostarp, bet ne tikai, politiku un likumiem, kas saistīti ar surogātpastu, privātumu, piedauzību un neslavas celšanu). Tu piekrīti, ka tu nevarēsi piekļūt vai citādi neizmantosi trešo personu adresātu sarakstus saistībā ar nevēlama e-pasta izplatīšanu vai sagatavošanu trešajām personām. Tu piekrīti atlīdzināt zaudējumus Mailigen pret jebkādiem zaudējumiem un bojājumiem, saistībām, norēķiniem un izdevumiem (ieskaitot bezierobežojuma izmaksas un saprātīgu advokāta atlīdzību) saistībā ar jebkuru prasību vai rīcību, kura izriet no iespējama iepriekšminētā pārkāpuma, kas radies saistībā ar tavu Pakalpojumu izmantošanu. Lai gan Mailigen nav pienākums uzraudzīt informāciju saistībā ar tevis sniegto saturu vai Pakalpojumu izmantošanu, Mailigen to var darīt un var noņemt jebkuru saturu vai aizliegt jebkādu Pakalpojumu izmantošanu, ja uzskata, ka tiek pārkāpti (vai tiek apgalvots, ka tiek pārkāpti) iepriekšminētie noteikumi.

 1. Katram e-pasta ziņojumam, kurš tiek nosūtīts saistībā ar Pakalpojumu, ir jāsatur “atrakstīties” saite, kura ļauj e-pasta saņēmējam sevi noņemt no adresātu saraksta. Tu apstiprini un piekrīti, ka nenoņemsi vai nemēģināsi noņemt šādu saiti no e-pasta ziņojuma. Tu piekrīti, ka pievienosi tikai uz atļauju balstītus sarakstus (piezīme: Nedrīkst izmantot nopirktus sarakstus. Lūdzu sazinies ar Mailigen, ja rodas jautājumi). Tu nevari sūtīt ziņojumus uz adresātu sarakstiem (bez atļaujas), interešu grupām vai spama e-pasta adresēm. Tu nevari kopēt nevienu Programmatūras šablonu un izmantot tā dizainu, kā tikai sūtīt e-pastus, izmantojot Pakalpojumu. Mailigen pēc saviem ieskatiem var nekavējoties apturēt tavu piekļuvi Pakalpojumiem bez kompensācijas, ja Mailigen uzskata, ka esi pārkāpis kādu no ierobežojumiem, kas ir uzskaitīti iepriekš.
 2. Bez jebkādiem ierobežojumiem, Klientam ir īpašs pienākums nesūtīt nevēlama satura ziņojumus (“spams”). Mailigen nedrīkst izmantot, lai nosūtītu e-pastus personām, kas nav izvēlējušās opted-in, lai saņemtu informāciju, izmantojot tavu uzņēmuma e-pastu.
 3. Katrā e-pasta ziņojumā, kuru tu nosūti saistībā ar Pakalpojumiem, tu atzīsti un piekrīti, ka Pakalpojums automātiski pievieno identifikācijas kājeni, norādot “E-pasta mārketings, Mailigen” vai līdzīgu ziņojumu, ja vien tu neesi iegādājies PRO lietotāja paketi, kurā ir iespēja šo kājeni noņemt. Tu piekrīti sadarboties un sniegt palīdzību Mailigen virzīšanā un Pakalpojumu reklamēšanā.
 4. Mailigen neizmantos tavu klientu sarakstu vai jebkādu citu klientu informāciju par visiem pasākumiem, izņemot tos, kuri ir paredzēti Pakalpojuma veikšanas vajadzībām. Tavu klientu informācija netiks kopīgota ar citām pusēm. Kā arī Mailigen neizmantos tavu klientu informāciju, lai nosūtītu nevēlama satura komerciālos e-pastus.
 5. Mailigen pieprasa pārbaudīt visus jaunos kontus ar Mailigen personāla palīdzību, lai apstiprinātu, ka spams un nelegāls saturs netiks sūtīts caur mūsu tīklu. Var tikt aizturēts sūtīšanas limits kontam, līdz šis pārbaudes process ir pilnībā pabeigts.
 6. Kā Pakalpojuma Lietotājs, tu saņemsi lietotāja kontu un paroli, lai piekļūtu savam jau izveidotajam kontam. Tu esi atbildīgs par konfidencialitātes saglabāšanu un sava konta drošību un paroli. Tu esi atbildīgs par visām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot tavu kontu, tai skaitā, bet ne tikai, saturu, kas atrodas visās elektroniskā pasta ziņās, kas tiek nosūtītas, izmantojot Pakalpojumu no sava konta. Tu vari rediģēt vai nomainīt savu paroli pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, sekojot instrukcijām, kuras ir atspoguļotas Mailigen mājas lapā. Tu piekrīti tam, ka nekavējoties informēsi Mailigen, ja būs veikta nesankcionēta tava konta izmantošana vai, ja tiks manīti kādi citi drošības pārkāpumi.


Īpašie e-pastu noteikumi

 1. Jaunu Dalībnieku pievienošana: jaunu dalībnieku pievienošanai sarakstā tu izmantosi "vienkāršo opt-in" vai "dubulto opt-in" (parakstīšanās un apstiprinājuma) metodi. Kā norādīts Līgumā, "dubultā opt-in" metode nozīmē to, ka tad, kad sarakstam pievieno jaunu e-pasta adresi, tā netiek aktivizēta, kamēr dalībnieks nav saņēmis e-pastu ar lūgumu piekrist viņa iekļaušanai listē un kamēr Mailigen nav saņēmis no jaunā dalībnieka apstiprinājumu (apstiprinājuma e-pastu no jaunā dalībnieka). Klienta sūtītais apstiprinājuma e-pasts nedrīkst ietvert reklāmu vai citu uz rīcību pamudinošu darbību, bet gan tikai aicinājumu apstiprināt dalībnieka iekļaušanu sarakstā.

 1. Dalībnieku importēšana: Tu vari iekļaut sarakstā tikai tos dalībniekus, kas ir apstiprinājuši savas e-pasta adreses atrašanos sarakstā, izmantojot iepriekš aprakstīto "vienkāršo opt-in" vai "dubulto opt-in" (iesakām) metodi. Tu nekādā gadījumā nedrīksti sarakstā iekļaut tos dalībniekus, kas nav izgājuši apstiprināšanas procesu. Tu NEDRĪKSTI iekļaut internetā ievāktus e-pastus vai pirktus e-pastus neatkarīgi no minēto kontaktu statusa šajos sarakstos.
 2. Vienreizējs e-pasta sūtījums: Tu nedrīksti izmantot Mailigen vienreizēja e-pasta izsūtīšanai, pēc kura tiek izdzēsts dalībnieku saraksts un tiek izveidots jauns dalībnieku saraksts. Dalībnieku sarakstam jābūt statiskam, pastāvīgam, kuram pievieno jaunus dalībniekus vai no kura izdzēš dalībniekus, kas ir atteikušies no iespējas saņemt e-pastus. Mailigen Lietošanas noteikumu vai Izmantošanas noteikumu pārkāpums paredz tūlītēju Mailigen pakalpojumu pārtraukšanu, neatgriežot veikto samaksu par Mailigen pakalpojumu izmantošanu.


Aizliegts saturs un nozares

Mailigen aizliedz Pakalpojumu izmantošanu jebkurai fiziskai personai, kura nodarbojas ar kādu no šīm darbībām:

 • Nodrošina, pārdod vai piedāvā šādus produktus vai saturu (vai pakalpojumus, kas ar to saistīti): pornogrāfija vai nelegāla pornogrāfiska satura produktus, eskorta pakalpojumus, nelegālus pakalpojumus, nelegālus medikamentus, nelikumīgu medikamentu kontrabandu, pirātiskas datorprogrammas, instrukcijas kā rīkoties ar vai kā izveidot spridzekļus, granātas vai citus ieročus.
 • Atspoguļo materiālus, kuros tiek izmantoti bērni, kā arī materiāli, kuros tiek izmantoti bērni vecumā līdz 18 gadiem.
 • Nodrošina, pārdod vai piedāvā produktus saistībā ar adresātu sarakstiem.
 • Nodrošina, pārdod vai piedāvā produktus, pakalpojumus vai arī tieši saistītus ar nevēlamiem komerciāliem e-pastiem, tādiem kā spams, tiešsaistes aptiekas, farmaceitiskie produkti, uztura bagātinātāji, augu piedevas, vitamīnu piedevas, darbs mājās, iespējas, kredītu vai finanšu vadību, hipotekāro kredītu un parādu piedāvājumus.
 • Iepazīstina un reklamē ar tiešsaistes tirdzniecību, dienas tirdzniecības padomus vai ar akciju tirgu saistītos saturus.
 • Sniedz materiālus, kuri ir rupji, aizskaroši, tostarp aizspriedumu, rasisma, naida vai pārmērīga rupjību izrādīšana, vai jebkāda piedauzīga, netikla, baudkāra, netīra, vardarbīga, aizvainojoša vai jebkādi citādi nevēlama satura izrādīšana.
 • Veic ierakstus vai izpauž jebkādu personisku vai privātu informāciju par bērniem, bez viņu vai viņu vecāku piekrišanas gadījumā, ja viņi vēl nav pilngadīgi.

 • Pārdod vai veicina jebkādus produktus vai pakalpojumus, kuri ir nelikumīgi atrašanās vietā, kur saturs tiek nosūtīts un saņemts.
 • Ievieš vīrusus, datortārpus, kaitīgus kodus un/vai Trojas zirgus internetā.
 • Tirgo vai veicina jebkāda veida tiešsaistes vai bezsaistes azartspēles.
 • Veicina, kūda vai piedalās piramīdu vai daudzpakāpju mārketinga (MLM) biznesā.
 • Iesaistās jebkādās apmelojošās, neslavu ceļošās, skandalozās, draudīgās, uzmācīgās aktivitātēs.
 • Piedāvā autoru, mākslinieku, fotogrāfu un citu personu radītu saturu, tostarp attēlus, bez īpašas rakstiskas satura īpašnieka atļaujas.
 • Mailigen patur tiesības aizliegt izmantot Pakalpojumu jebkurai personai vai organizācijai, ja Mailigen uzskata, ka šāda lietošana pārkāpj valsts likumus, noteikumus vai regulas.
 • Ir aizliegta nevēlama komerciāla satura e-pastu nosūtīšana.

Lai iepazītos ar sīkāku informāciju, izskati mūsu Anti-Spama politiku. Ja neesi pārliecināts, kā tas attiecas uz tavu e-pasta saturu, pirms sāc izmantot pakalpojumu, lūdzu, sazinies ar mūsu Tehniskā atbalsta komandu.


Abonēšana un maksājumi

1. Ikmēneša plāni

Ja izvēlēsies Mēneša plānu, tev tiks piegādāti rēķini reizi mēnesī. Ja ir izvēlēta mēnešmaksas priekšapmaksas abonēšanas opcija, tad Mailigen tiek piešķirta atļauja iekasēt samaksu no tavas kredītkartes par konkrētu summu katru mēnesi, parasti katra mēneša pirmajā datumā. Samaksa ir veicama ASV dolāros. Ja Mailigen kaut kādu iemeslu dēļ nesaņems automātisko maksājumu, izmantojot tavu kredītkarti, tev ar e-pasta starpniecību tiks paziņots, ka tavs Mailigen konts var tikt atvienots un/vai tava iespēja lietot Pakalpojumus ir pārtaukta līdz tam laikam, kamēr tiks apstiprināts maksājums. Ikmēneša samaksa var mainīties, pamatojoties uz abonentu skaitu. Tu esi atbildīgs par Maksājumu grafiku regulāru apskati un informētību par Mailigen iekasētajiem līdzekļiem. Mūsu ikmēneša maksas plāni tiek publicēti mūsu mājas lapā un tie ik pa laikam var mainīties. Maksājumi ir jāveic jebkura mēneša laikā, kurā laika posmā tas ir iekļauts Noteikumos. Samaksa par mēnesi ir jāveic vienā un tajā pašā datumā vai arī vistuvākajā dienā šim datumam tajā mēnesī, kad veici pirmo mēneša maksājumu (“Samaksas datums”). Par katru mēnesi par kuru jau ir samaksāts, kurā tu palielini e-pastu skaitu vai e-pastu adrešu skaitu, kuram tu nosūti ziņojumus, kas noved pie izmaksu paaugstināšanās, ja vien šajā Līgumā nav norādīts citādāk, no tevis tiks pieprasīta samaksa par pārsniegtajiem limitiem līdz nākošajam Samaksas datumam.

Ja abonentu skaits, kurš tiek uzglabāts Klienta kontā pārsniedz iegādātā abonenta atļauto skaitu, Klienta pieeja lietot Pakalpojumus būs ierobežota vai nu tiks samazināts abonentu skaits, vai arī tiks piemēroti ierobežojumi līdz brīdim, kad Klients atjauninās abonentu līmeni līdz tādam abonentu skaitam, kādu ir pieļaujams uzglabāt savā kontā. Klienta abonentu līmeni var palielināt, bet ne samazināt, jebkurā brīdī šī Līguma laikā. Kopējais e-pastu skaits, ko drīkst nosūtīt mēneša laikā, izmantojot Pakalpojumus nedrīkst pārsniegt astoņas (8) reizes abonentu līmeņa ierobežojumu. Piemēram, ja Klienta abonenta līmeņa robeža ir 100,000, tad Klients nedrīkst nosūtīt vairāk kā 800,000 e-pastus mēnesī. Ja Klients pieprasa lielāku limitu nekā astoņas (8) reizes lielāku Klienta abonentu līmeņa limitu mēnesī, tad Klientam ir jāsazinās ar Mailigen pārdošanas komandu uz info@mailigen.lv

Tikmēr, kamēr tu esi Klients vai tev ir nenomaksāti rēķini, tu piekrīti, ka mums visu laiku tiek nodrošināta derīga kredītkartes informācija. Jebkura fiziska persona, izmantojot kredītkarti, apliecina un garantē, ka viņš vai viņa ir tiesīgi izmantot šo kredītkarti un ka visi maksājumi, kuri tiks veikti ar šo kredītkarti netiks atteikti.

Ikreiz, kad tu palielini e-pasta adrešu skaitu, ko izmanto, vai arī palielini e-pastu skaitu, ko grasies nosūtīt, tu pārej dārgākā līmenī. Mēs pēc saviem ieskatiem varam tev pieprasīt maksāt ikmēneša plāna starpību pirms tiek nosūtīti sekojošie e-pasti. Samaksātā abonēšanas maksa netiek atgriezta. Klients pieņem, ka laiku pa laikam e-pasta ziņojumu piegāde, izmantojot pakalpojumus, var tikt bloķēta vai nepieļauta galapunkta e-pasta serveru dēļ. Klienta maksājumu saistības, kas ir noteiktas šeit, ir spēkā neatkarīgi no tā vai piegādātas e-pasta ziņas ir apturētas vai tās ir bloķējušas trešās personas.

2. Bezmaksas izmēģinājuma periods

Ja Klients ir izvēlējies izmantot Pakalpojumus izmēģinājuma versijā, Klientam nebūs jāmaksā par to lietošanu 30 dienu periodu, kas sākas dienā, kad Klients piekrīt Lietošanas noteikumiem (kā norādīts zemak)(“Izmēģinājuma periods”). Izmēģinājuma laikā Klients var izmantot visus Pakalpojumus, ievērojot abonentu ierobežojumus, kuri ir publicēti mājas lapā. Abonementu ierobežojumi Izmēģinājuma periodā var mainīties jebkurā laika posmā. Pēc tam, kad Klienta izmēģinājuma termiņš ir beidzies vai arī ir pārsniegts abonentu limits (pat, ja klients ir manuāli izdzēsis vārdus no abonentu saraksta), Izmēginājuma periods tiks pārtraukts. Šādas darbības izbeigšanas gadījumā Klients var iegādāties mēneša vai gada Pakalpojuma abonementu.

Izmēģinājuma konti ir ierobežoti līdz 20 abonentiem un ar tiem var nosūtīt 100 e-pastus. Katrs ziņojums ir manuālas ziņojuma pārbaudes priekšmets izmēģinājuma perioda laikā, kā rezultātā ziņojumi var aizkavēties. Tu vari mainīt sava konta plānu jebkurā laikā. Ja neesi nomainījis konta plānu līdz izmēģinājuma perioda beigām (30 kalendārās dienas), tu vari parvaldīt savus adresātu sarakstus, bet tev nebūs pieejas nosūtīt e-pastus. Mailigen nepieļauj nekādas atkāpes no spama politikas, kuru mēs uztveram ļoti nopietni. Tava konta darbība tiks pārtraukta, ja tiks nosūtīti nevēlami e-pasta ziņojumi.

3. Pay-as-You-Go Plāni

Tu vari iegādāties “E-pasta kredītus” izmantojot mūsu Pakalpojumus, kā tas ir paskaidrots “Cenu” lapā mūsu mājas lapā, nevis izvēlēties ikmēneša maksājumu plānu. Pay-as-You-Go plānā tu joprojām tiksi uzskatīts par Klientu un uz tevi attieksies visi Lietošanas noteikumi, izņemot prasību par ikmēneša maksājumiem.

Pay-as-You-Go (priekšapmaksas) kontā tavi e-pasta kredīti, ja tos neizmanto uzreiz, saglabājas un tos var izmantot vēlāk. Tomēr, ja tu neielogojaties savā kontā vismaz 12 mēnešus, tad tavs konts (ieskaitot visas kampaņas, sarakstus un citus datus) var tikt neatgriezeniski dzēsts no mūsu sistēmas.

Tu piekrīti maksāt par visiem e-pastiem, kuri nosūtīti no tava konta, pat tad, ja ziņas ir bloķējusi trešā persona (mums nav kontroles pār tavu saņēmēju e-pastu serveriem, ISP pieejamību un personīgajiem Spama filtrācijas uzstādījumiem u.c)


Atruna un garantijas

 1. Pakalpojuma lietošana un jebkura paļaušanās uz Pakalpojumu, tostarp jebkura darbība, ko veic izmantojot Pakalpojumus vai paļaujoties uz tiem, ir tavs risks. Viss saturs, rīki, funkcijas un pakalpojumi, kurus piedāvā Mailigen, ir uz “pieejamības” bāzes. Mailigen skaidri noliedz visa veida garantijas, gan tiešas, gan netiešas, ieskaitot piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim un gadījumus, ja netiek veikti pārkāpumi. Mailigen nesniedz nekādas garantijas, ka Pakalpojums atbilst tavām prasībām un/vai ir nepārtraukts, savlaicīgs, drošs vai bez kļūdām, Mailigen nesniedz garantijas attiecībā uz visām precēm un Pakalpojumiem, kuri ir iegādāti un lejupielādēti, izmantojot Pakalpojumu vai jebkuru trešo personu saites, vai jebkuru informāciju, kura iegūta no darījumiem, kuri ir noslēgti izmantojot Mailigen Pakalpojumus. Nav ne mutisku, ne rakstisku pierādījumu vai informācijas, kuru varat iegūt no Mailigen, lai tas garantētu augstākminēto, ja tas nav norādīts šeit. Mailigen nesniedz nekādas garantijas par sniegtā Pakalpojuma piemērotību, izmantojot šo Pakalpojumu jebkāda satura virzīšanas mērķiem.
 2. Tavs vienīgais kļūmju risinājums vai pakalpojuma nepildīšana ir iespējama tikai ar Mailigen komerciāli pamatotiem pasākumiem vai pielāgotiem pakalpojuma labojumiem.

 1. Mailigen nodrošina 99,5% piejamību Pakalpojumiem tās interneta un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem.
 2. Mailigen negarantē minimālo reakcijas laiku vai piegādes laiku saistībā ar pakalpojuma izpildi.


Izbeigšanas/ Atcelšanas politika

 1. Klients var izbeigt Pakalpojuma lietošanu jebkurā laikā, sākot no dienas, kurā ir beidzies samaksas termiņš. Attiecību izbeigšana neietekmē Klienta pienākumus nomaksāt jebkurus kavētos maksājumus, kas saistīti ar Pakalpojuma izmantošanu.
 2. Ja vien nav skaidri un nepārprotami minēts Lietošanas noteikumos, Klientam nav tiesību uz daļēju vai pilnīgu atlīdzību par jebkādiem veiktajiem maksājumiem vai citiem maksājumiem.
 3. Ja Klients vēlas pārtraukt Pakalpojuma lietošanu, tad ir nepieciešams nosūtīt atcelšanas pieprasījumu Norēķinu departamentam: E-pasta atbalstam, norādot vismaz konta vārdu un e-pasta adresi, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā līdz atkārtotā maksājuma datumam.
 4. Klients var manuāli pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu, ielogojoties Mailigen kontā un izmantojot konta Iestatījumu sadaļu.
 5. Mailiget patur tiesības pēc saviem ieskatiem izbeigt Mailigen kontu, ja nesaņem pietiekošu maksājumu vai vienreizējo maksājumu.
 6. Mailigen var izbeigt šo Līgumu vai Pakalpojumus jebkurā laikā pat bez iemesla un/vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Mailigen nenes atbildību ne Klienta, ne trešo personu priekšā, ja notiek šāda vienošanās izbeigšana. Ja Mailigen izbeidz šo vienošanos, jo tu esi parkāpis Anti-Spama politiku, tu nesaņemsi nekāda veida kompensācijas.

 1. Tavi nosūtītie e-pasta ziņojumi var radīt ļaunprātīgas sūdzības no saņēmējiem. Kā privātās neaizskaramības noteikumi paredz, Mailigen nevar dalīties ar e-pasta adresēm, kuras ir iesniegušas sūdzību par tavu e-pasta kampaņu. Tu esi atbildīgs par to, lai tavas kampaņas nedarītu ļaunprātīgas sūdzības, kas pārsniedz nozares normas. Mailigen pēc saviem ieskatiem nosaka vai tavu ļaunprātīgo sūdzību līmenis atrodas nozares normās un šī noteikšana ir galīga, saistoša un neapstrīdama visiem saskaņā ar šo Vienošanos.

  Mailigen pēc saviem ieskatiem var nekavējoties atslēgt tavu piekļuvi Pakalpojumam, neizmaksājot kompensācijas, ja Mailigen ir pamats domāt, ka esi pārkāpis kādu no e-pasta neatļautajām darbībām, kuras tika uzskaitītas iepriekš, vai arī esi pārkāpis Anti-Spama politiku.
 2. Mēs nodrošinām kompensācijas tikai tad, ja mēs pārtraucam Pakalpojumu sniegšanu bez pamatojoša iemesla līdz tava apmaksātā mēneša beigām. Nav citu apstākļu, kas paredzētu, ka mums ir jāmaksā kompensācijas. Pēc mūsu ieskatiem varam piedāvāt atlīdzību tādos gadījumos, kuri attiecās uz jebkuru Klientu, kurš vēlas šādu kompensāciju saņemt saskaņā ar prasībām, kuras ir publicētas mājas lapā un var tikt mainītas laika gaitā.


Atbildības ierobežojumi

 1. Likuma normās, nekādos apstākļos un nekādā tiesību formā, teorijā, līgumā vai citādi, Mailigen vai tās pamatā esošie pakalpojumu sniedzēji, biznesa partneri, informācijas sniedzēji, licences devēji, izplatītāji un aģenti (kopā saukti par Mailigen šajā sadaļā) nenes atbildību pret tevi vai citām personām, kurām radīti tieši, netieši, īpaši, nejauši, atlīdzības paļaušanās vai izrietošie zaudējumi, vai jebkuri pieprasījumu no jebkuras citas puses. Mailigen ir atbildīgs par jebkuriem taviem zaudējumiem, taču, neatkarīgi no to darbības formas (gan līguma, delikta (ieskaitot nolaidību), produkta atbildību vai citādi) Mailigen atbildība būs ierobežota līdz tam limitam, ko tu maksā par Pakalpojumu no dienas, kad tika iesniegta prasība par zaudējumiem vai radītajiem bojājumiem. Gadījumā, ja rodas kļūme vai Mailigen nav sniedzis Pakalpojumu vai Profesionālu Pakalpojumu, Klienta vienīgais risinājums ir komerciāli izmantot pamatotus pasākumus, lai Mailigen labotu vai sniegtu Pakalpojumus.

 1. Šis Pakalpojums ir jāinterpretē un jāizprot atbilstoši Honkongas regulām un likumiem, kuri izslēdz jebkuru šādu interpretāciju no jebkuras citas jurisdikcijas likumiem. Honkongas likumi un vietējā likumdošanas tiesa ir SIA Mailigen vienīgā regulējošā jurisdikcija. Ja jebkādu iemeslu dēļ kompetentā jurisdikcija konstatē kādu normu vai tās sastāvdaļu par spēkā neesošu, pārējais Līgums turpina darbību kā spēka esošs.


Dažādi

1. Intelektuālā īpašuma paziņojumi

Viss Mailigen.lv saturs, iekļaujot logotipu, rakstus, citu tekstu un grafiku, ir Mailigen.lv intelektuālais īpašums un tā ir aizsargāta preču zīme, patents, autortiesības un citi likumi. Tu nedrīksti dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt jebkādu progarammatūru, izņemot tādā mērā, kā to skaidri pieļauj piemērojamie tiesību akti, neraugoties uz šiem ierobežojumiem.

2. Neizpaušana

Katra puse saglabā konfidencialitāti, visu patentēto un konfidenciālo informāciju, kura ir nosūtīta viena otrai un tā ir rakstiski identificēta vai saņemta mutveidā un vēlāk identificēta rakstevidā kā patentēta un/vai konfidenciāla, un nav nekādas informācijas izmantošanas tiesību, izņemot saskaņā ar šo Vienošanos šī darbības Līguma laikā. Šī Līguma darbības laikā, un pēc šī Līguma izbeigšanas, mēs veiksim visus drošības pasākumus, lai novērstu tavu adresātu sarakstu piekļūšanu neautorizētām personām. Mes nedalīsimies (ja to nepieprasa likums), nepārdosim vai kā citādi neizplatīsim tavu konta konfidenciālo informāciju. Tu piekrīti izmantot visus iespējamos drošības pasākumus un veikt visus drošības pasākumus, lai novērstu mūsu konfidenciālās informācijas, datu, skriptu, objektu kodu, pirmkodu,programmu, biznesa plānu, uzņēmējdarbības modeļu, biznesa koncepciju, sakaru un jebkuru turpmāko konfidenciālo informācijas pieejamību nepiederošām personām. Un veiksi attiecīgas darbības, kuras norādītas instrukcijās, Līgumā vai kā citādi pieprasītas attiecībā uz visām personām, kurām atļauts piekļūt mūsu piederošajai konfidenciālajai informācijai un datiem, lai nodrošinātu mūsu konfidenciālās informācijas un datu aizsardzību. Klients nedrīkst izpaust nekādu konfidenciālu informāciju jebkurai citai personai, ja vien to neatļauj Līgums. Tomēr, nevienai no pusēm nav pienākums saglabāt informācijas konfidencialitāti, ja (a) tā ir likumīgi saņemta no citas puses, pirms tās saņemšanas no citas puses, (b) puses vienojas, ka konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad konfidenciāla informācija kļuvusi zināma un publiski pieejama neatkarīgi no pusēm, (c) ja informācija ir kļuvusi publiska un visiem zināma, kas nav pretrunā ar šo līgumu no saņēmēja puses vai (d) to ir patstāvīgi izstradājusi trešā puse. Katra puse aizsargā patentēto īpašumu un konfidenciālo informāciju, izmantojot tādu pašu rūpību kādu tā izmanto, lai nodrošinātu sava īpašuma un informācijas konfidencialitāti, bet nekādā gadījumā neizmanto mazākas ticamības aprūpes kārtību. Katras puses saistības saskaņā ar šo vienošanos un šo punktu attiecās uz tām uz laika periodu - trīs (3) gadiem pēc šī Līguma izbeigšanas vai šī Līguma termiņa beigām.

3. Nepārvarama vara

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kavēšanos vai jebkādām kļudām pildot šo Vienošanos jebkura iemesla dēļ, kurš ir ārpus mūsu kontroles un ir noticis bez mūsu vainas vai nolaidības dēļ, piemēram, spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem un izmaiņām tajos, epidēmijām, kara, terora aktiem, nemieriem, ugunsgrēkiem, sprādzieniem, zemestrīcēm, kodolkatastrofām, militāras iejaukšanās, plūdiem, streikiem, elektroenerģijas padeves pātraukumiem, vulkāna darbības, citiem lielākajiem traucējumiem, neparasti smagiem laikapstākļiem, hakeru darbībai un citām nelegālām aktivitātēm, kuras veic trešās puses, kas traucē nodrošināt produktu un pakalpojumu drošību citām personām vai telekomunikāciju veicējiem, piegādātājiem vai pārslodzes dēļ, izmantojot lēnu internetu vai jebkuru trešo personu interneta pakalpojumu sniedzējus.

4. Atlīdzināšana

Tu piekrīti atlīdzināt un nodrošināt Mailigen, meitas uzņemuma, filiālēm, darbinieku, aģentu, pārstāvju, mantinieku locekļu, direktoru, vai citu partneru un darbinieku drošību pret zaudējumiem, atbildību, prasības vai pieprasījumu, ieskaitot samērīgu samaksu par jebkuriem zaudējumiem, ko sagādā trešā persona izrietot no tavas pakalpojumu, vietnes izmantošanas, ko nosaka šī vienošanās un/vai, ja esi pārkāpis šo līgumu un/vai pārkāp savas pārstāvniecības tiesības, pienākumus un garantijas, kuras ir noteiktas iepriekš. Mailigen ir tiesības uzņemties ekskluzīvas aizsardzības tiesības un kontroli pār jebkuru jautājumu un kā citādi tev atlīdzināt zaudējumus, un tu nekādā gadījumā nedrīksti risināt nekādus jautājumus pats, bez Mailigen iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas.

5. Nodalāmība

Ja jebkurš noteikums šajā Līgumā tiek atzīts par nelikumīgu, neizpildāmu vai spēkā neesošu, daļēji vai pilnībā, jebkādu iemeslu dēļ, piemēram, tas ir nelikumīgs, neizpildāms vai spēkā nesošs noteikums(i) vai tā daļa tiek izdzēsta no šī Līguma, tad tāds noteikums nedrīkst ietekmēt likumību un izpildāmību vai spēkā esamību atlikušajai Līguma daļai. Ja tāds noteikums vai tā daļa tiek piemeklēta atbilstoši šīs iedaļas noteikumiem, tad šis pieminētais noteikums tiek aizstāts, cik vien tas ir iespējams, ar juridisko un izpildāmo, un spēkā esošu normu, kas ir līdzvērtīga un juridiski iespējama norma aizstātajai.

Neviena aģentūra, partnerattiecības, kopuzņēmumi vai darbā pieņemšana nav radīta šī Līguma rezultātā un tev nav nekāda veida saistību ar Mailigen.

Ar šo tu piekrīti, ka Mailigen var identificēt tevi kā savu klientu Mailigen tīmekļa vietnē un tā reklāmās, mārketinga vai reklāmas materiālos, tai skaitā izmantot tavu nosaukumu, preču zīmi, pakalpojuma zīmi vai uzņēmuma logotipu. Mailigen var izmantot tavas preču zīmes, pakalpojuma zīmes vai uzņēmuma logo tikai saskaņā ar visiem publiski publicētajiem noteikumiem un izmantošanas atļaujām, kuras esi norādījis. Ja vēlies, lai tava informācija netiktu nekur atklāta, lūdzu sazinies ar mūsu pārdošanas komandu.

6. Atteikumi

Mēs atsakāmies no atbildības par jebkuru reklāmdevēju uzvedību, to saistītajām tīmekļa vietnēm vai citiem lietotājiem.

7. Noslēgtais līgums un tā noteiktā valoda

Šis Līgums veido saistību starp tevi un Mailigen attiecībā uz Mailigen pakalpojumiem un aizstāj visas iepriekšējās vienošajās attiecībā uz Līguma priekšmetu. Grozījumi vai izmaiņas šajā Līgumā nav saistoši un likumīgi, ja vien nav veiktas rakstveidā un saņēmušas Mailigen apstiprinājumu, paraksta formātā. Jebkura šī Līguma tulkošana tiek veikta atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām un gadījumā, ja rodās strīds starp angļu un citas valodas versijām, tad angliskā versija reglamentē šī Līguma noteikumus, ciktāl tas nav aizliegts vietējā likumdošanā.

Šī vienošanās aizliedz izmantot Mailigen pakalpojumus SPAMA ziņojumu sūtīšanai, balstoties uz mūsu Anti-Spama politiku. Tas ietver sevī reklamēšanu un lietošanu sekojošajiem Mailigen vadītājiem domēnu vārdiem: mlgnserv.com, mlgn2ca.com, mlgns.com, mlgn2usa.com, mlgnsend.com, mlgndedi.com, mailgait.com. Jebkura šāda darbības pārkāpšana mūsu Lietošanas noteikumu ietvaros novedīs pie tava konta slēgšanas.


Pilns Līgums

Privātuma politikas un Anti-Spama nosacījumu politika ir publicēta šajā Mājas lapā ar pievienotu atsauci uz tiem, lai veidotu izpratni par visu Līgumu un tā izpratni Mailigen un Klienta starpā. Šis Līgums aizstāj visus iepriekšminētos un vienlaicīgi noslēgtos līgumus, dokumentus un priekšlikumus gan mutvārdos, gan rakstveidā starp Mailigen un Klientu, izņemot jebkuru iepriekšēju līgumu, kurš nosaka konfidencialitāti un paliek spēkā saskaņā ar tā noteikumiem pēc līguma izpildes beigām un šī Līguma izbeigšanas beigās.


© 2010-2018 Mailigen. Visas tiesības aizsargātas.